Aktualności Aktualności

Powrót

WYNIKI KONKURSU VIII Edycji LEŚNA PRZYGODA

WYNIKI KONKURSU VIII Edycji LEŚNA PRZYGODA

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 20.05.2020 Komisja oceniła nadesłane prace plastyczne w konkursie "Leśna przygoda  - Skrzydlaci przyjaciele"

Wpłynęło 17 pięknych prac z 5 przedszkoli z województwa śląskiego i wybór był bardzo trudny.

Kategoria dzieci 3-4letnich

I miejsce: Maja Flak

II miejsce: Jakub Nowak

III miejsce: Wojciech Janocha

Wyróżnienia: Antonia Pasterak, Natalia Pustułka, Igor Taraszkiewisz, Antoni Śliwka, Elena Wydmańska

 

Kategoria dzieci 5-6letnich

I miejsce: Michał Krzemień

II miejsce: Oliwia Cembrzyńska

III miejsce: Paulina Piecuch

 

Kategoria dzieci 7letnich

I miejsce: Miłosz Gunia

II miejsce: Filip Łoboda

III miejsce: Dawid Urbańczyk

Wyróżnienia: Igor Duda, Agata Pasterak, Aleksander Tabiś

 

Wszystkim dzieciom gratulujemy, a rodzicom/nauczycielom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Nagrody i dyplomy prosimy odbierać z biura nadleśnictwa przy ul. Oświęcimskiej19  w Świerklańcu (tel. kontaktowy 66206879 Monika Pasterak)

 

 

NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC

OGŁASZA VIII EDYCJĘ

 

KONKURSU  PLASTYCZNEGO

„Skrzydlaci przyjaciele”

 

 

 

Cel konkursu:

Głównym celem jest promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz do czynności gospodarczych wykonywanych w lesie przez leśników oraz myśliwych

 

Organizator konkursu:

Nadleśnictwo Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19, 42-622Świerklaniec

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Pasterak (032 284 48 68 wew. 334)

 

Regulamin konkursu:

 1. adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkoli  w kategorii wiekowej:
 • poniżej 4lat
 • 4-5lat
 • 6-7lat
 1. Temat pracy: Skrzydlaci przyjaciele . Czy wiesz kim oni są ? Czy umiesz jak wyglądają ?
 2. Forma Przestrzenna .Technika dowolna,  z wykorzystaniem materiałów naturalnych .
 3. ocena prac: komisja konkursowa punktować będzie samodzielność oraz oryginalność podejścia do tematu.
 4. Praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy,  imię i nazwisko opiekuna, adres oraz telefon kontaktowy przedszkola, pracę należy dostarczyć do dnia 15 kwietnia 2020 r. na adres organizatora osobiście lub pocztą.
 5. otrzymanych prac nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania
 6. laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, wszyscy uczestnicy konkursu- dyplomy
 7. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/swierklaniec
 8. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.04.2020r.
 9. dyplomy i nagrody zostaną przekazane do przedszkoli w terminie do 15.05.2020r. lub wręczone podczas oficjalnego wręczenia nagród podczas „leśnej majówki” w Kaletach.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

Uwaga

 

Nadleśnictwo Świerklaniec w związku z ogłoszoną pandemią przedłuża termin składania prac do 15.05.2020r.

 

życzymy zdrowia

 

Kierownictwo Nadleśnictwa Świerklaniec