Aktualności Aktualności

Powrót

VI EDYCJA Konkursu Wiedzy NASZE LASY

VI EDYCJA Konkursu Wiedzy NASZE LASY

 

NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC

OGŁASZA

 

VI edycję KONKURSU  WIEDZY :

„Skrzydlaci przyjaciele”

 

Cel konkursu:

Głównym celem jest promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz do czynności gospodarczych wykonywanych w lesie przez leśników oraz myśliwych.

 

Organizator konkursu:

Nadleśnictwo Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19, 42-622 Świerklaniec

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Pasterak (032 284 48 68 wew. 334)

 

Regulamin konkurs

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w kategorii wiekowej:

 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII  
 1. tematyka: Skrzydlaci przyjaciele. Czy wiesz kim oni są ? Czy umiesz je rozpoznać ?
 2. zgłoszenie konkursowe powinno zostać przekazane przez zainteresowane szkoły do 28.02.2020 r. i zawierać co najmniej informacje o ilości uczestników w danej kategorii wiekowej oraz dane kontaktowe koordynatora konkursu z ramienia szkoły.
 3. do szkół zostanie przesłany wykaz zagadnień do przygotowania przez uczniów w danej kategorii wiekowej
 4. konkurs składa się z 2 etapów:
 5. Pierwszy etap: eliminacje szkolne na podstawie przekazanego testu wiedzy przez Nadleśnictwo Świerklaniec do 30.04.2020r. Test oraz ocenę przeprowadza komisja szkolna powołana przez koordynatora konkursu z ramienia szkoły.

Drugi etap: Rozpoznawanie odgłosów ptaków oraz rozpoznawanie ich po wyglądzie .

Laureaci (I-IV miejsca w każdej kategorii wiekowej) zostaną wyłonieni na podstawie otrzymanych punktów z testu (10 najwyżej punktowanych osób z każdej grupy wiekowej) oraz na podstawie drugiego etapu w którym zostaną wyłonieni zwycięzcy .

 1. laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
 2. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej

www.katowice.lasy.gov.pl/swierklaniec

 1. rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi w czerwcu 2020r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !