Asset Publisher Asset Publisher

Back

VIII Edycja Konkurs plastyczny LEŚNA PRZYGODA

VIII Edycja Konkurs plastyczny LEŚNA PRZYGODA

 

NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC

OGŁASZA VIII EDYCJĘ

 

KONKURSU  PLASTYCZNEGO

„Skrzydlaci przyjaciele”

 

 

 

Cel konkursu:

Głównym celem jest promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz do czynności gospodarczych wykonywanych w lesie przez leśników oraz myśliwych

 

Organizator konkursu:

Nadleśnictwo Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19, 42-622Świerklaniec

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Pasterak (032 284 48 68 wew. 334)

 

Regulamin konkursu:

 1. adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkoli  w kategorii wiekowej:
 • poniżej 4lat
 • 4-5lat
 • 6-7lat
 1. Temat pracy: Skrzydlaci przyjaciele . Czy wiesz kim oni są ? Czy umiesz jak wyglądają ?
 2. Forma Przestrzenna .Technika dowolna,  z wykorzystaniem materiałów naturalnych .
 3. ocena prac: komisja konkursowa punktować będzie samodzielność oraz oryginalność podejścia do tematu.
 4. Praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy,  imię i nazwisko opiekuna, adres oraz telefon kontaktowy przedszkola, pracę należy dostarczyć do dnia 15 kwietnia 2020 r. na adres organizatora osobiście lub pocztą.
 5. otrzymanych prac nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania
 6. laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, wszyscy uczestnicy konkursu- dyplomy
 7. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/swierklaniec
 8. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.04.2020r.
 9. dyplomy i nagrody zostaną przekazane do przedszkoli w terminie do 15.05.2020r. lub wręczone podczas oficjalnego wręczenia nagród podczas „leśnej majówki” w Kaletach.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!