Asset Publisher Asset Publisher

Back

PILNE - poszukiwani właściciele !!!

PILNE - poszukiwani właściciele !!!

Ns.2217.73.2019

Świerklaniec 30,12,2019

 

Ogłoszenie

 

W związku z działaniami zmierzającymi do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających nad zbiornikiem wodnym Nakło-Chechło Nadleśnictwo Świerklaniec poszukuje właścicieli nieruchomości, których stan techniczny kwalifikuje je do natychmiastowej rozbiórki, wg poniższego wykazu.

W związku z powyższym osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością powinny w terminie do 2 marca 2020r złożyć w Nadleśnictwie Świerklaniec stosowaną dokumentację potwierdzającą prawo własności do nakładów znajdujących się na w/w gruncie. Po tym terminie budynki nie posiadające udokumentowanych właścicieli zostaną zlikwidowane. Telefon kontaktowy 668135797.

                                                      

                                                                                                                        Nadleśniczy