Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec
PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec
+48 32 284 48 86
+48 32 700 33 71

ul. Oświęcimska 19

42-622 Świerklaniec

Nadleśniczy
Włodzimierz Błaszczyk
+48 32 284 48 86 wew. *100
Z-ca Nadleśniczego
Wojciech Kubica
+48 32 284 48 86 wew. *311
Główna Księgowa
Małgorzata Czornik
+48 32 284 48 86 wew. *611
Sekretarz
Mirosław Machoń
+48 32 284 48 86 wew. *671

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Ewa Majsterkiewicz
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *335
Justyna Grzeszczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *331
Celina Związek
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *332
Grzegorz Kozioł
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *333
Monika Pasterak
Specjalista Służby Leśnej ds.ochrony lasu
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *334
Kamil Biziewski
Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *332

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Alina Prociak
księgowa
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *612
Katarzyna Lis
księgowa
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *613
Justyna Parzoch
księgowa
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *614
Urszula Ozga
Specjalista ds.finansowo-księgowych
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Jolanta Błaszczyk
Specjalista ds budownictwa
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *672
Aldona Duda
Specjalista ds pracowniczych
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *100
Małgorzata Witucka
Starszy Referent ds. administrayjno-gospodarczych
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86
Katarzyna Szafran
Specjalista ds. administracyji
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 w.*673

INŻYNIEROWIE NADZORU

Wojciech Czornik
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *211
Józef Kubica
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *212

STRAŻ LEŚNA

Romuald Woźniak
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *221
Robert Szymański
phone-abbreviation: +48 32 284 48 86 wew. *222