Asset Publisher Asset Publisher

użytki ekologiczne

 „Bagno koło Mikołeski"

utworzony został rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 28/2001 z dnia 29 października 2001r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 87/2001 poz. 2282) w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska przejściowego „Bagno koło Mikołeski" w gminie Tworóg. Obejmuje on torfowisko przejściowe z regionalnie rzadkimi i ustępującymi gatunkami roślin o powierzchni 7,80 ha, położone w oddziałach 15 o, p oraz 16 f leśnictwa Mikołeska.