Asset Publisher Asset Publisher

zasoby leśne

Typy siedliskowe lasu Nadleśnictwa Świerklaniec

 

 

Struktura wiekowa drzewostanów Nadleśnictwa Świerklaniec

 

Udział powierzchniowy wg. gatunków panujących