Wydawca treści Wydawca treści

dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Wojciech Kubica
tel. 32 284 48 86,  668-135-796
e-mai: wojciech.kubica@katowice.lasy.gov.pl