Wydawca treści Wydawca treści

WYNIKI KONKURSU VIII Edycji LEŚNA PRZYGODA

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 20.05.2020 Komisja oceniła nadesłane prace plastyczne w konkursie "Leśna przygoda  - Skrzydlaci przyjaciele"

Wpłynęło 17 pięknych prac z 5 przedszkoli z województwa śląskiego i wybór był bardzo trudny.

Kategoria dzieci 3-4letnich

I miejsce: Maja Flak

II miejsce: Jakub Nowak

III miejsce: Wojciech Janocha

Wyróżnienia: Antonia Pasterak, Natalia Pustułka, Igor Taraszkiewisz, Antoni Śliwka, Elena Wydmańska

 

Kategoria dzieci 5-6letnich

I miejsce: Michał Krzemień

II miejsce: Oliwia Cembrzyńska

III miejsce: Paulina Piecuch

 

Kategoria dzieci 7letnich

I miejsce: Miłosz Gunia

II miejsce: Filip Łoboda

III miejsce: Dawid Urbańczyk

Wyróżnienia: Igor Duda, Agata Pasterak, Aleksander Tabiś

 

Wszystkim dzieciom gratulujemy, a rodzicom/nauczycielom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Nagrody i dyplomy prosimy odbierać z biura nadleśnictwa przy ul. Oświęcimskiej19  w Świerklańcu (tel. kontaktowy 66206879 Monika Pasterak)

 

 

NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC

OGŁASZA VIII EDYCJĘ

 

KONKURSU  PLASTYCZNEGO

„Skrzydlaci przyjaciele”

 

 

 

Cel konkursu:

Głównym celem jest promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz do czynności gospodarczych wykonywanych w lesie przez leśników oraz myśliwych

 

Organizator konkursu:

Nadleśnictwo Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19, 42-622Świerklaniec

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Pasterak (032 284 48 68 wew. 334)

 

Regulamin konkursu:

 1. adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkoli  w kategorii wiekowej:
 • poniżej 4lat
 • 4-5lat
 • 6-7lat
 1. Temat pracy: Skrzydlaci przyjaciele . Czy wiesz kim oni są ? Czy umiesz jak wyglądają ?
 2. Forma Przestrzenna .Technika dowolna,  z wykorzystaniem materiałów naturalnych .
 3. ocena prac: komisja konkursowa punktować będzie samodzielność oraz oryginalność podejścia do tematu.
 4. Praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy,  imię i nazwisko opiekuna, adres oraz telefon kontaktowy przedszkola, pracę należy dostarczyć do dnia 15 kwietnia 2020 r. na adres organizatora osobiście lub pocztą.
 5. otrzymanych prac nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania
 6. laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, wszyscy uczestnicy konkursu- dyplomy
 7. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/swierklaniec
 8. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.04.2020r.
 9. dyplomy i nagrody zostaną przekazane do przedszkoli w terminie do 15.05.2020r. lub wręczone podczas oficjalnego wręczenia nagród podczas „leśnej majówki” w Kaletach.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

Uwaga

 

Nadleśnictwo Świerklaniec w związku z ogłoszoną pandemią przedłuża termin składania prac do 15.05.2020r.

 

życzymy zdrowia

 

Kierownictwo Nadleśnictwa Świerklaniec


VI EDYCJA Konkursu Wiedzy NASZE LASY

 

NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC

OGŁASZA

 

VI edycję KONKURSU  WIEDZY :

„Skrzydlaci przyjaciele”

 

Cel konkursu:

Głównym celem jest promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz do czynności gospodarczych wykonywanych w lesie przez leśników oraz myśliwych.

 

Organizator konkursu:

Nadleśnictwo Świerklaniec, ul. Oświęcimska 19, 42-622 Świerklaniec

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Pasterak (032 284 48 68 wew. 334)

 

Regulamin konkurs

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w kategorii wiekowej:

 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII  
 1. tematyka: Skrzydlaci przyjaciele. Czy wiesz kim oni są ? Czy umiesz je rozpoznać ?
 2. zgłoszenie konkursowe powinno zostać przekazane przez zainteresowane szkoły do 28.02.2020 r. i zawierać co najmniej informacje o ilości uczestników w danej kategorii wiekowej oraz dane kontaktowe koordynatora konkursu z ramienia szkoły.
 3. do szkół zostanie przesłany wykaz zagadnień do przygotowania przez uczniów w danej kategorii wiekowej
 4. konkurs składa się z 2 etapów:
 5. Pierwszy etap: eliminacje szkolne na podstawie przekazanego testu wiedzy przez Nadleśnictwo Świerklaniec do 30.04.2020r. Test oraz ocenę przeprowadza komisja szkolna powołana przez koordynatora konkursu z ramienia szkoły.

Drugi etap: Rozpoznawanie odgłosów ptaków oraz rozpoznawanie ich po wyglądzie .

Laureaci (I-IV miejsca w każdej kategorii wiekowej) zostaną wyłonieni na podstawie otrzymanych punktów z testu (10 najwyżej punktowanych osób z każdej grupy wiekowej) oraz na podstawie drugiego etapu w którym zostaną wyłonieni zwycięzcy .

 1. laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
 2. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej

www.katowice.lasy.gov.pl/swierklaniec

 1. rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi w czerwcu 2020r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !


Warsztaty edukacyjne Rok w lesie

Nadleśnictwo Świerklaniec zaprasza na warsztaty edukacyjne pn. Rok w lesie

W ramach warsztatów przedstawieciele nadleśnictwa w prosty i przyjazny dla dzieci i młodzieży sposób przedstawią na czym polega praca leśnika.

Poprzez wykład, pogadankę czy kreatywną zabawę przybliżymy zagadnienia związane z gospodarką leśną począwszy od prac wykonywanych w lesie w okresie jesiennym przez sezon zimowy, wiosenny aż do lata. Zwrócimy uwagę na zagrożenia dla lasu ze strony owadów, grzybów, zwierzyny płowej i oczywiscie ludzi. Pokażemy sprzęt którym każdy leśniczy dysponuje, tak że każdy będzie mógł zmierzyć pierśnicę drzewa czy obejrzeć mapę leśną

 

szczegółowe informacja

Monika Pasterak

tel. 662016879


1000drzew na minutę

ZAPRASZAMY DO AKCJI "1000drzew na minutę"....

Jest to kolejna edycja akcji sadzenia lasu ..... Hasło 1000drzew na minutę wynika z prostego przeliczenia liczby 500mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku. W Polsce nikt iny nie sadzi więcej drzew niż Lasy Państwowe

Jeśli chcesz wziać udział w akcji napisz: monika.pasterak@katowice.lasy.gov.pl

 

 1. Lasy Państwowe produkują co roku sadzonki w ilości około 800 mln szt. z czego około 88% stanowią sadzonki z produkcji polowej (z odkrytym systemem korzeniowym), 5 % sadzonki z produkcji tunelowej (z odkrytym systemem korzeniowym na różnego rodzaju substratach) oraz 7 % z produkcji kontenerowej (z zakrytym systemem korzeniowym).

 

 

 1. Istotną informacją jest fakt, że powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych ulega systematycznemu zmniejszeniu. W 2016 roku (stan na 31.12.2016 r.) wynosiła 1949 ha, a w 2017 spadła do 1919 ha (stan na 31.12.2017r.). Produkcja na leśnych szkółkach otwartych sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym stanowi podstawowy rodzaj produkcji w LP. Pomimo zmniejszającej się powierzchni produkcyjnej szkółek leśnych (otwartych) jesteśmy w stanie wyprodukować sadzonki w 100% zapewniające realizację zadań hodowlanych.

 

 1. Najbardziej intensywnym rodzajem produkcji szkółkarskiej jest produkcja kontenerowa. W LP mamy w chwili obecnej mamy 17 specjalistycznych szkółek kontenerowych ( wszystkich szkółek w Polsce mamy 448 szkółek - dane z 2016)

 

Wszystkie szkółki kontenerowe produkują łącznie około 45 mln sadzonek i liczba ta systematycznie wzrasta. Należy pamiętać, że część produkcji kontenerowej odbywa się w modułach kontenerowych (nie są tak dobrze wyposażone jak kontenerówki). Dzięki produkcji kontenerowej możliwe jest (za wyjątkiem jodły) skrócenie cyklu produkcyjnego do jednego sezonu wegetacyjnego. Najnowszą i najnowocześniejszą szkółką kontenerową w LP jest Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie w Sukowie w Nadl. Daleszyce. Oficjalnie otworzone w 2017 roku.

 

 1. Szkółką, na której produkuje się najwięcej sadzonek (niecałe 8 mln szt.) jest szkółka w Nędzy w Nadl. Rudy Raciborskie. Jest to oczywiście szkółka kontenerowa.

 

 1. Należy podkreślić fakt, że szkółki lasów państwowych produkują materiał sadzeniowy nie tylko na potrzeby nadleśnictw, ale również na potrzeby prywatnych właścicieli lasów.

 

 1. Największy udział w produkowanych gatunkach ma kolejno:
 • Sosna 37,7%,
 • Dąb szypułkowy 18,9%,
 • Buk 12,1%,
 • Dąb bezszypułkowy 6,9%,
 • Świerk 5,9%,
 • Jodła 4,8%,
 • Brzoza 4,7%,
 • Olsza 2,7%,
 • Lipa 1,3%,
 • Modrzew 1%.

Pozostałe procenty należą do innych gatunków liściastych i iglastych.

 

 1. Produkcja gatunków liściastych do iglastych stanowi ok. 51% iglastych do 49% liściastych (w 2016 r.)

 

 1. Nasze sadzonki są sprzedawane także za granicę

 

 1. W 2016 roku odnowienia i zalesienia stanowiły 58 214,98 ha w tym:
 • 25 155,89 ha stanowiły zręby zupełne
 • 27 239,46 ha stanowią rębnie złożone
 • 3555,32 ha stanowiło wprowadzanie II piętra

 

 


Tropy a ślady...

Czasem widzimy ślady, a czasem „tropimy”, czyli poszukujemy tropów? Czy jest jakaś różnica między tropem, a śladem? Czego jest więcej: tropów czy śladów?

 

na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów przyrodniczych Rok w lesie dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach.

Zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły do udziału w projekcie.

miejsce: szkoła/przedszkole lub las/pole

termin: styczeń /luty

zapisy: Monika Pasterak tel. 662016879

 

a tak dla przypomnienia ;)

 

Trop – odcisk kończyny zwierzęcia pozostawiony na piasku, błocie lub śniegu, a także na innych podłożach, np. na betonie. [J.Romanowski „Poznajemy tropy i ślady zwierząt"]

 

Ślad – pozostałość po czymś, znak świadczący o tym, że coś istniało, działo się [wg definicji Słownika Języka Polskiego]. Śladami, oprócz odcisków kończyn, czyli tropów są również odchody, wypluwki, ślady żerowania i obecności – schronienia i legowiska.