Wydawca treści Wydawca treści

terminarz i rezerwacje

Nadleśnictwo Świerklaniec zaprasza do współpracy w zakresie edukacji, turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży wszystkie szkoły, przedszkola i inne jednostki organizacyjne.

 

Działania edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży obejmować mogą m.in.:

a)lekcje w sali edukacyjnej i lekcje w terenie,

b)wycieczki z przewodnikiem,

c)spotkania z leśnikami oraz konkursy i wystawy,

d)organizowania różnorodnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, w tym letniego lub zimowego wypoczynku na terenach leśnych,

e)wszelkiego rodzaju spotkania/ wykłady w celu popularyzowania profilaktyki przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego,

f)inicjowania i organizowania wśród dzieci i młodzieży działań budzących zainteresowania oraz dających możliwość zdobycia wiedzy o środowisku przyrodniczym ( w tym środowisku leśnym) , o potrzebie zachowania i racjonalnego gospodarowania, a także o zagrożeniach powodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka.

g) warsztaty edukacyjne

 

Zainteresowane jednostki zapraszamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu uzgodnienia terminu zajęć, a następnie w przypadku:
 - zajęć terenowych złożenia podpisanej umowy o współpracy wraz z formularzem zgłoszeniowym
 

-  zajęć kameralnych złożenia formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o współpracy

 

 

osoba do kontaktu: Monika Pasterak (662016879)

Informujemy, że termin zajęć należy kazorazowo ustalać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

umowa do pobrania


Kalendarz edukacji leśnej Kalendarz edukacji leśnej

Nadleśnictwo Świerklaniec's Calendars